Pràctiques per estudiants PRÀCTIQUES ADMINISTRACIÓ I FINANCES (Ref. 56238)

56238
24/11/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Can Bordoy Palma SLU
Suport a la comptabilització
Intervencio i control diari de les produccions per punt de venda
Gestió de cobraments / pagaments
Realització d'informes de tancament mensual
Reclamació de creditors
Revisions comptables