Pràctiques per estudiants Estudiant en pràctiques oficina tècnica (Ref. 56235)

56235
23/11/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN GENERAL (ELECTRICIDAD, CONTRA INCENDIOS, TELECOMUNICACIONES, FONTANERIA, CLIMATIZACION, ACS, CALEFACCION, ETC)
-dimensionament d'instal·lacions mecàniques en general
-estudis tecnicoeconòmics d'instal·lacions d'energies renovables
- gestió de temps i costos d'obres
- redacció d'informes tècnics
- elaboració de projectes