Pràctiques per estudiants Ajuntament de Manacor - Biblioteca (Ref. 56228)

56228
23/11/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Administració pública
- Treballs de suport en l'organització del fons documental de la biblioteca.
- Elaboració de continguts en línia.
- Atenció als usuaris i orientació bibliogràfica.
- Servei de préstec.
- Suport en l'organització d'activitats d'animació a la lectura.