Oferta de treball Infermer/a Hospital Parque Llevant (Ref. 56226)

56226
22/11/2021
Oferta de treball
Mallorca
Asistencia sanitaria
- Auxiliar al metge en l'atenció, administració de medicaments i tractament dels pacients.
- Realitzar als pacients la presa de mostres, estudis i exàmens clínics, conforme a les indicacions del mèdic tractant.
- Prendre i registrar les dades generals i signes vitals dels pacients, preparant-los per a consulta amb el mèdic tractant.
- Integrar i actualitzar els expedients clínics dels pacients, proporcionant-los al metge quan el sol·liciti.


- Efectuar per indicació mèdica, curacions, asèpsies i aplicació de sèrums o injeccions.
- Participar en l'elaboració d'informes, conforme als procediments establerts per a tal efecte.
- Arxivar les històries mèdiques dels pacients.
- Complir amb les normes i procediments d'higiene i seguretat integral, establerts per l'organització.
- Fer qualsevol altra tasca pròpia del lloc que sigui assignada.