Oferta de treball Tècnic/a Servei de Prevenció Aliè (Ref. 56223)

56223
22/11/2021
Oferta de treball
Mallorca
Prevención de Riesgos Laborales
1. Gestió i atenció a les empreses clients amb concert de Servei de Prevenció Aliè o contracte de consultoria preventiva (PREVENSOLUTION) en vigor amb SISTEMES DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ, S.L.;

2. Col·labora en la captació, gestió i negociació comercial dels productes, serveis i projectes desenvolupats per PS, i pels acords de col·laboració existents entre PS i altres entitats, mitjançant la cerca i detecció d'oportunitats a través dels diferents canals comercials dels quals disposa.

CATEGORIA PROFESSIONAL

.- Tècnic/a de nivell Superior amb les 3 especialitats.
.- Tècnic de nivell Intermedi