Oferta de treball Mestre/a ed. infantil amb anglès alt (Ref. 56208)

56208
16/11/2021
Oferta de treball
Illes Balears
Educació infantil primer cicle 0-3 anys
Planificar, preparar i implementar un currículum d'alta qualitat, basat en el joc i apropiat pel desenvolupament, per a fomentar el desenvolupament físic, cognitiu, emocional i social.

- Vetllar per la higiene personal dels alumnes

- Tenir iniciativa en la decoració de l'aula , els passadissos, i l'entrada- Conèixer el calendari d'activitats marcat a principi de curs: elaboració de treballs manuals, murals, exposicions, celebracions de festes populars i tradicionals...

- Participar en les activitats amb tot el personal docent

- Assistir a totes les activitats que organitzi el centre (excursions, conferències, ...

- ajudar als familiars d'alumnes en la recollida i acolliment d'alumnes.

...
- DELEGACIÓ DE FUNCIONS:- Substituir a altres mestres o educadores en cas necessari.