Oferta de treball Tècnic/a esportiu/va (Ref. 56206)

56206
23/11/2021
Oferta de treball
Mallorca
Àmbit educatiu.
- Programació d'activitats esportives de tots els nens i nenes i joves.
- Inculcar valors positius que l'esport porta associats.
- Impulsar l'hàbit de practicar esport de manera periòdica així com l'adquisició d'hàbits saludables en l'alimentació i el temps lliure.
- Participació en reunions d'equip per a realitzar el seguiment del programa.
- Participar en l'avaluació anual del programa en el marc dels espais de coordinació de l'equip.
- Intervenció amb famílies.

- Coordinació amb altres entitats.