Pràctiques per estudiants Beca Administració Balears (Ref. 56201)

56201
13/12/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Instal·lació i Manteniment d'ascensors
Entre les tasques en les quals donaràs suport es troben les següents:
- Enregistrament d'ofertes per a clients.
- Suport en diferents tasques d'administració (facturació, bases de dades, entre altres)
- Suport en les labors administratives per a l'enregistrament de contractes i modificacions d'aquests.
- Coneixement de l'eina SAP