Oferta de treball Tècnic/a estudi d'habitatge (Ref. 56192)

56192
12/11/2021
Oferta de treball
Mallorca
Sinergies societat - universitat
Col·laborar en el projecte: Servei d'assistència tècnica i consultoria per a l'actualització del padró municipal d'habitants i del cens d'habitatge (emissió de dades, cartografies i informes de situació de l'habitatge al terme municipal d’Eivissa)
responsables de la coordinació del servei i del cens, el·laboració de bases de dades, anàlisi estadístic, cartografia, anàlisi espaial i elaboració d'informes.