Pràctiques per estudiants Banca March - Sant Jordi de Ses Salines (Ref. 56189)

56189
12/11/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Eivissa
Banca
Operativa de caixa: realització d'ingressos, reintegraments, cobrament de rebuts, obrir, mantenir, cancel·lar comptes i/o contractes, transferències, pagaments d'impostos, custòdia de documents, quadre de caixa, atenció a trucades telefòniques, venda i gestió de campanyes comercials.

Operacions amb persones no residents: emissió d'ordres de pagament a l'exterior, recepció d'ordres de pagament de l'exterior, comptes de divises, traspassos entre residents i no residents.