Pràctiques per estudiants Tècnic/a en Carrerer Digital (Ref. 56182)

56182
11/11/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Tecnologies de la informació. Desenvolupament de software. Telecomunicacions. Cartografia i Cadastre
-Localització i georeferenciació dels elements que formen el Carrerer
-Geoprocessament de les diferents fons d'informació per a la detecció d'incoherències i errors
-Introducció de la informació a bases de dades(de nova informació i correcció d'errades)
Presa de dades en camp per a l'actualització dels noms dels vials i número dels portals