Pràctiques per estudiants Cap d'obra JR (Ref. 56178)

56178
10/11/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Consultoria estratègica sector elèctric i telecomunicacions
- Atendre i donar resposta a les necessitats dels diferents clients i per als diferents contractes del departament de subestacions.
Client: REE manteniment, EDE subestacions, Tirme, Aena, Endesa Generació, Endesa Ingenieria, Enel Green Power, Acciona, Gas Soller, REE inversió.
- Certificar els treballs realitzats en funció dels diferents contractes.
- Realitzar estudi d'ofertes per a noves licitacions d'obres o contractes marc.
- Planificar els treballs a executar. Tant a nivell operacional com a la compra de materials o subcontractació de serveis a tercers.
- Portar un control econòmic de les diferents obres.