Oferta de treball Auditor/a ajudant d'auditoria (Ref. 56175)

56175
09/11/2021
Oferta de treball
Mallorca
AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES
Auditoria i revisió de finançaments. Auditoria anual dobra de camp. Auditories de grups consolidats. Anàlisi de riscos. Emissió dinformes. Mantenir contacte directe amb els clients.