Pràctiques per estudiants Automatització i Optimització de Processos (Ref. 56152)

56152
05/11/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Ingeniería Energética
- Anàlisi de negoci.
- Gestió de bases de dades.
- Automatització de processos.
- Optimització de tasques.
- Telepràctiques.