Pràctiques per estudiants Pràctiques administració (Ref. 56149)

56149
04/11/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Construcción
Donar suport a la nostra oficina de Palma. Les tasques seran:
- Control de factura
- Control de proveïdors
- Control de documents i arxius
- Gestió d'e-mails
- Gestions administratives