Pràctiques per estudiants SOFTWARE ENGINEER (Ref. 56146)

56146
03/11/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Programació, comercialització i màrqueting informàtic
Desenvolupar aplicacions i integracions del sector turístic.
Integrar-se en un grup coordinat de gestió de projectes.