Pràctiques per estudiants Pràctiques enginyeria (Ref. 56138)

56138
02/11/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Suport en el càlcul i dimensionament d'instal·lacions de piscines i obra civil.
Dimensionament i pressupost d'instal·lacions solars fotovoltaiques (aïllades i autoconsum) i tèrmiques.
Visites de camp, tant per a instal·lacions noves com ampliacions.
Tramitacions de subvencions i legalitzacions d'autoconsum.
Gestions vàries per a recaptar informació de possibles clients per a realitzar estudis de rendibilitat i amortització.