Pràctiques per estudiants Pràctiques en Planificació - logística (Ref. 56131)

56131
29/10/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
- Participar amb extraccions de dades històriques, anàlisis i coneixements de mercat per tal de aportar aquesta informació a Planificació per la redacció de Expedients de contractació.
- Ajudar amb la preparació i la creació de Contractes i Comandes a SAP vinculades als Expedients de Contractació.
- Control dels consums en temps i import dels Expedients i contractes en vigor, per tal de preveure actuacions de correcció.
- Realitzar d'una manera supervisada, les entrades i sortides de magatzem així com carregues de serveis.
Participar amb la preparació de nous procediments d'Aprovisionament i recolzar la seva implementació.
- Col·laborar amb la preparació d'informes evolutius del departament, informes d'auditories, gestió de compres i comandes e indicadors (KPI).
- Ajudar a la generació d'informes mensuals de recomptes d'inventaris, coneixent la importància de la realitat de l'inventari i del seu control.