Pràctiques per estudiants Pràctiques Departament Recursos Humans (Ref. 56125)

56125
17/01/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
- Comunicacions amb l'administració (TGSS/*SEPE): altes i baixes a la TGSS, certificats d'empresa en el SEPE, variació de dades dels treballadors davant la TGSS, comunicar els desplaçaments dels treballadors en la TGSS (TA300), etc.
- Formació a l'empresa: tramitació de les bonificacions en la FUNDAE, contacte amb les diferents empreses de formació a petició dels treballadors o per necessitats de l'empresa, etc.
- Seguiment d'incidències d'empleats: resolució de les consultes
laborals dels treballadors, seguiment de control horari, introducció d'incidències en el programa de gestió de nòmines, etc.
- Prevenció de riscos laborals: contacte amb el tècnic de PRL (empresa externa) i control de compliment de la normativa vigent de PRL.