Pràctiques per estudiants Recursos Humans (Ref. 56117)

56117
27/10/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Hostelería y Restauración
Treballs generals varis en el departament de recursos humans,
Selecció CV,s Laboral, contractació, nòmines, assegurances socials, sistema xarxa,
Formació interna de l'empresa
Controls horaris, auditories, pla d'igualtat i salarial