Oferta de treball Advocat/da corporativa amb experiència (Ref. 56109)

56109
25/10/2021
Oferta de treball
Mallorca
Producción de especialidades farmacéuticas
Redacció i revisió de contractes mercantils.
Resolució de consultes jurídiques d'índole mercantil i societari dels diferents
departaments de l'empresa.
Redacció i revisió d'informes i documents jurídics.
Revisió de la política de protecció de dades i redacció dels textos legals
necessaris sobre aquest tema.