Pràctiques per estudiants Estudiants Economia/ADE/Turisme (Ref. 56104)

56104
25/10/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Desenvolupament tecnològic
Revisió de contractes/ Noves altes
Gestionar informació comercial
Activitats/tasques directament relacionades amb l'increment/expansió del negoci
Revisió incidències que ens permetin tenir major control de les mateixes
Ajudarem l'estudiant a comprendre el funcionament de la distribució hotelera en línia en diferents àmbits comercials i tècnics