Pràctiques per estudiants Rocket Program (beque) Auditoria (Ref. 56093)

56093
20/10/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Durant les pràctiques realitzaràs l'auditoria dels estats financers i anàlisis de riscos dels nostres clients. Participaràs en la realització de certificació d'informació financera, anàlisi i revisió de processos i en la identificació i avaluació de riscos de negoci per a dotar de fiabilitat als estats financers.
Participaràs en la realització de certificació d'informació financera, anàlisi i revisió de processos i en la identificació i avaluació de riscos de negoci.