Oferta de treball Auditores/as con experiencia (Ref. 56091)

56091
04/08/2021
Oferta de treball
Mallorca
Auditoria i assessoria fiscal
Realització completa de les tasques d'¡auditoria.
Revisió de comptes annuals.
Supervisió de processos de consolidació de Grup
Redacció d'informes d'auditoria