Oferta de treball Responsable de qualitat, departament d'assumptes regulatoris (Ref. 56069)

56069
14/10/2021
Oferta de treball
Mallorca
Producción de especialidades farmacéuticas
MISSIÓ
Assegurar la disponibilitat i la utilització de tota la informació de qualitat, interna i
externa, necessària per a complir amb les necessitats reglamentàries de cada país objectiu.

FUNCIONS
-Preparar un inventari d'arxius per a la planificació de documents,
enviaments, variacions, etc.
-Adaptar una organització eficient en termes de qualitat.
-Tenir la visió global de la qualitat en relació amb els requeriments
reglamentaris.
-Identificar els riscos i trobar solucions adaptades als medicaments
de Labo'Life.
-Desenvolupar estratègies per als països en els quals volem consolidar-nos, en
connexió amb el responsable d'aquest país.
-Ser la persona de contacte amb els responsables de la producció i la qualitat
(QP).