Oferta de treball Cap de servei contractes Neteja (PALMA) (Ref. 56067)

56067
14/10/2021
Oferta de treball
Mallorca
Gestión de contratas con diversas entidades públicas y privadas: recogida y eliminación de residuos sólidos, limpieza viaria, abastecimiento y tratamiento de agua y otros servicios.
En dependència directa del cap de producció es precisa d'un/a cap de servei per a la gestió dels contractes de recollida, neteja, manteniment, neteja d'edificis, entre altres, del territori d'Illes Balears. Les seves funcions seran:

A nivell d'estudis:

* Anàlisi i estudi de plecs tècnics i administratius de licitacions públiques i/o privades.
* Desenvolupament i elaboració d'ofertes tècniques per a licitacions públiques i/o privades.

* Estimació , desenvolupament i elaboració de plans de viabilitat econòmica per a licitacions públiques i/o privades.

A nivell de producció:

- Planificació , coordinació i supervisió dels recursos disponibles per a la correcta execució i compliment de les contractes assignades. Per a això disposarà d'encarregats al seu càrrec.
- Gestió directa dels recursos humans, tècnics i materials sota la seva responsabilitat.

- Planificació, anàlisi i control del seguiment dels objectius econòmics de les contractes assignades.
- Supervisió i vigilància del compliment de les obligacions en matèria de Prevenció de Riscos Laborals, Qualitat, Medi Ambient i Eficiència energètica.
- Representació de l'empresa davant clients i els seus representants en les contractes assignades.
- Coordinar les tasques de reparacions tant de vehicles com d'instal·lacions. Ja sigui amb el taller propi o extern.