Oferta de treball Despatx d'arquitectura i urbanisme (Ref. 56057)

56057
08/10/2021
Oferta de treball
Mallorca
arquitectura i urbanisme
aixecament d'estat actual
conneixement i interpretació de normativa
projectes de reforma i nova planta
projectes d'espai públic
amidaments
visites d'obra