Pràctiques per estudiants Despatx d'arquitectura i urbanisme (Ref. 56055)

56055
08/10/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
arquitectura i urbanisme
aixecaments de l'estat actual
conneixement i interpretació de normativa
projectes de reforma i nova planta habitatge
projectes espai públic
amidaments
visites d'obra