Pràctiques per estudiants Control de recanvis a l'aeroport (Ref. 56050)

56050
07/10/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Ingeniería
Control de recanvis en l'aeroport i anàlisi econòmica i de dades i gestió dels següents sistemes:
- Sistemes Automàtic *SATE
- Passarel·les d'aeronaus
- Convertidors *400Hz
- Aire condicionats aeronaus