Pràctiques per estudiants Oficina Tècnica (Ref. 56024)

56024
11/10/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
CONSTRUCCIÓN
Elaboració de plànols i medicions.
Visita d'obra, control de producció i costs.
Pressuposts.