Pràctiques per estudiants ARQUITECTE/A TÈCNIC/A A PALMA (Ref. 56023)

56023
04/10/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Arquitectura
Elaboració d'amidaments i pressupostos i control de projectes d'execució d'habitatges unifamiliars, així com supervisió de la documentació dels projectes.