Pràctiques per estudiants Prácticas en Banca Comercial PCB Deutsche Bank-Maó (Ref. 56019)

56019
04/10/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Menorca
BANCA
Quines serien les teves funcions durant les teves pràctiques en Banca Particulars, Banca d'Empreses o Banca Privada?
· Aprendre i conèixer el funcionament de l'oficina en el relacionat a la gestió financera dirigida a particulars, a l'assessorament financer a empreses o a clients de banca privada sobre productes i serveis del banc.
· Donar suport en la gestió i manteniment de patrimonis o de carteres de negoci d'empreses.· Donar suport en la planificació i execució de l'activitat comercial aplicant el model de gestió comercial basat en plans d'acció tàctics supervisats pel director del CIF de privats, d'empreses o de banca privada.
· Ajudar en el seguiment de campanyes i en l'elaboració de propostes ajustades a les necessitats dels clients (particulars, empreses, banca privada).
· Conèixer la cartera de productes del banc, els productes en campanya, així com els principals productes de la competència.
· Conèixer el seguiment de l'operativa del client (transaccions, gestió de cobraments, rebuts, targetes)