Oferta de treball Arquitecte Tècnic adjunt al Responsable d'obres (Ref. 56017)

56017
01/10/2021
Oferta de treball
Mallorca
Gestión de promociones inmobiliarias
SALES Plushabit requereix incorporar al seu departament tècnic a un/a arquitecte/a tècnic que en dependència del director/a d'Obres realitzarà les següents funcions:
- Realitzar els Comparatius genèrics.
- Informes de seguiment de l'Obra
- Realitzar juntament amb el cap d'obra, el control final de l'obra per minimitzar els errors detectats en la qualitat percebuda.
- Gestionar la resolució de les incidències detectades en el procediment de qualitat percebuda.

- Gestionar la documentació de control de qualitat, segons criteris establerts per APABCN.CAT i pel CTE.
- Gestió de temes segons directrius dels tècnics.
- Gestionar la resolució de les incidències de post lliurament i SAC.
- Valida les incidències que arriben a el SAC, comprova les incidències in situ en cas necessari.
- Supervisa l'actuació dels industrials i operaris en obra en el procés de l'SAC.