Oferta de treball Desenvolupdor full-satck, Back -End o front-end (Ref. 55997)

55997
28/09/2021
Oferta de treball
Mallorca
Automovil
Identificar i analitzar necessitats i definir requeriments basats en processos.
- Dissenyar funcionalitats i arquitectura de l'aplicació.
- Disseny de la interfície d'usuari.

- Gestionar el control de versions.
- Control de la qualitat del programari.
- Realitzar el desplegament i manteniment de les aplicacions.
- Documentació.