Pràctiques per estudiants Col·laboració a oficina d'arquitectura (Ref. 55989)

55989
27/09/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Arquitectura y Construcción
L'estudiant col·laborarà amb el personal tècnic de l'oficina en el desenvolupament de les activitats pròpies de gestió d'un projecte en fase d'obra des de l'inici fins a la seva finalització com ara:
Mesuraments i pressupostos d'obra
Petició de preus
Visites d'obra, elaboració d'actes de les visites
Solucions constructives d'obra
Seguiment i control d'obra