Pràctiques per estudiants Enginyer/a industrial (Ref. 55980)

55980
28/09/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
CONSTRUCCIÓ OBRA PUBLICA I PRIVADA
Planificació de les tasques del Departament d’aiguas (depuració, bombaments, conduccions, etc.)
- Coordinació del traballadors
- Previsió de les eines i maquinaria
- Previsió dels materials (Equips, tubs, cablejat, etc)
- Planificació de les afeccions de les obres al seu entorn (talls de carrers, modificacio rutas buses, etc)
- Seguiment de le documentació de les obres.
- Verificació de les mesures de seguretat