Oferta de treball TREBALLADOR/A SOCIAL (Ref. 55963)

55963
23/09/2021
Oferta de treball
Mallorca
Economia social, tercer sector
1. Atenció presencial i telefònica de demandes d'informació, orientació i assessorament en matèria d'atenció social a víctimes de violència masclista.

2. Atenció presencial i telefònica a demandes de tele-assistència mòbil. Tramitació servei ATENPRO. Seguiment de les incidències. Comprovació de llistats.

3. Entrevistes seguiment d'usuàries i família o entorn proper.

4. Realització d'accions grupals


5. Elaboració del diagnòstic i del pla de treball. Valoració del nivell de risc i elaboració pla de seguretat.

6. Seguiment i avaluació de la intervenció realitzada.

7. Difusió del servei.

8. Coordinació amb altres serveis socials, sanitaris, policials, judicials.

9. Participar en les reunions de l'equip, de l'àmbit de violència.

10.Col·laboració en l'actualització de la Guia de Recursos.


Col·laboració en la recollida i difusió de bones pràctiques i informacions. Dinamització de xarxes socials.

Col·laboració en les tasques de coordinació, planificació i avaluació del Servei.

Tasques d'arxiu i registre.

Actualització permanent de la informació als expedients i la base de dades.

Elaboració d'informes socials. Informes de derivació a altres serveis.

Elaboració de la memòria de l'activitat

REQUISITS

Residencia a Mallorca

Diplomatura o Grau en Treball Social


Formació en igualtat/violències masclistes.

3 anys d'experiència o de pràctiques formatives acadèmiques en serveis d'atenció a víctimes de violència masclista.

Carnet B

Cotxe o Moto

Català nivell Alt Castellà nivell Alt Valorable altres idiomes

Ofimàtica a nivell d'usuari/a

CONDICIONS CONTRACTUALS:

Contractació: Obra i servei, 6 mesos amb possibilitat de pròrroga