Pràctiques per estudiants Pràctiques administració (Ref. 55911)

55911
20/09/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Asesoría fiscal y gestoría
- Tasques de secretariat
- Alta i registre de clients en *Zoho *CRM i A3.
- Contacte amb clients per a l'oferta de serveis
- Control i canvi dels subministraments dels clients
- Modificació de domicili de notificacions per als clients
- Control d'impostos municipals