Oferta de treball Cap d'obra (Ref. 55859)

55859
15/09/2021
Oferta de treball
Mallorca
Construcción
- Gestió responsable i independent de les obres, control de qualitat de les obres i dels oficis individuals (planificar, supervisar i organitzar els oficis) amb l'objectiu d'un procés de construcció òptim en el compliment dels terminis i una qualitat impecable
- Coordinació de les empreses subcontractades de manera òptima
- Garantir l'execució rendible de tots els treballs en l'obra
- Control de l'evolució del pressupost i dels terminis