Oferta de treball Conservador/a Museu Balear de Ciències de la Fundació Jardí. (Ref. 55835)

55835
10/09/2021
Oferta de treball
Mallorca
Jardí Botànic - Museu
Conservador/a del Museu de la Fundació Jardí Botànic de Sóller - Museu Balear de Ciències Naturals
.

TASQUES A REALITZAR

-Conservar, controlar, mantenir i gestionar els fons científics i documentals del Museu
-Assistir al gerent amb relació a les matèries pròpies de l'àrea que dirigeix, especialment en la confecció dels pressuposts i del Pla d'actuació anual


-Assessorar al Patronat en qüestions pròpies de la Secció que dirigeix sempre que li sigui requerit
-Proposar les línies de recerca i els projectes que ha de dur a terme la Secció del Museu
-Dirigir els projectes de recerca i les activitats que dugui a terme el Museu, així com el control de les despeses, d'acord amb les directrius que hagi adoptat el patronat


-Dur el control i supervisió de les tasques encarregades al personal del Museu, la organització i coordinació d'activitats i el manteniment del mateix museu.