Oferta de treball FP&A Analyst (Ref. 55834)

55834
10/09/2021
Oferta de treball
Mallorca
Portal d'internet d'obres i reformes
Volem incorporar a un/a *Financial *Planning & *Analysis *Analyst per a donar suport en la realització de la planificació i control pressupostari, reportar i col·laborar en l'anàlisi dels impactes sobre el compte de resultats. Aquesta persona també participarà en l'elaboració dels pressupostos i previsions així com en les anàlisis dels resultats de negoci, anàlisi de variacions respecte al pressupost i proposta de solucions.
Les teves funcions i responsabilitats seran:
- Preparació del *Budget anual i *Forecast mensual, així com el seguiment financer del negoci i participació en l'elaboració del pla de negoci a cinc anys.
- Participar en l'anàlisi dels tancaments comptables a més d'elaborar el compte de *Profit & *Loss del negoci. Revisió del compliment del *Budget i *Forecast per a poder aprofundir en les desviacions i extreure conclusions de les principals variacions del mes i de l'any.
- Participar en el *Reporting periòdic, tant a client intern com a *Headquarters, així com en tots els Informes ad hoc que demanda el negoci.
- Identificar i quantificar els Riscos i Oportunitats del negoci a curt i mig termini.
- Millora de procediments i processos. Identificació de *KPI's.