Oferta de treball Filòleg/a català/na (Ref. 55833)

55833
10/09/2021
Oferta de treball
Mallorca
Consultoria de RRHH, selección y formacion. Planes de Igualdad.
Funcions principals
Correcció de textos i locucions dels programes informatius de televisió, ràdio, web i demés plataformes digitals.
Assessorament lingüístic i seguiment continuat de les competències en català de tots els continguts d'espais informatius.

Funcions complementàries
Correcció de textos i locucions de la resta de programes del mitjà de comunicació.
Traducció al català de textos en castellà i correcció lingüística dels mateixos.


Elaboració d'informes sobre la solvència i correcció lingüística en l'ús del català dels continguts del mitjà de comunicació i les seves plataformes digitals.