Pràctiques per estudiants Banca March - Valors i Fons - Estranger (Ref. 55830)

55830
10/09/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Banca
- Altes de Valors i Fons
- Canvis de comercialitzador fons i traspàs valors
- Certificats de saldo, posició, legitimació i pignoració
- Cobraments Pagaments Gestores
- Control d'embargaments i pagaments dels mateixos
- Executar tasques específiques sobre aplicacions de l'àmbit d'estranger, com ara: crèdits documentaris, avals a l'estranger, transferències internacionals, comptes en moneda estrangera, bestretes, préstecs i pòlisses de crèdit en moneda estrangera
- Relació amb els
corresponsals estrangers
- Suport en la confecció i alta d'avals nacionals
- Control de la conciliació dels comptes de corresponsalia i relació amb els bancs corresponsals