Pràctiques per estudiants Gestor/a júnior de projectes de construcció (Ref. 55825)

55825
09/09/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Promoció i gestió de projectes de construcció
Com a gestor/a júnior de projectes, seràs el/la responsable, juntament amb el teu tutor, de que els projectes que se t'assignin s'executin segons planificació i dins pressupost, a la vegada que vigilaràs que la qualitat del que s'ha fet sigui l'esperada.

Les funcions que desenvoluparàs seran:
- Visita prèvia en rebre un encàrrec per veure les necessitats del client i entendre el projecte
- Elaboració del pressupost


- Selecció dels proveïdors i negociació amb ells de condicions i terminis
- Planificació del projecte
- Seguiment i direcció de l'obra
- Vigilar que es compleixen les condicions de seguretat a l'obra
- Certificacions i facturació al client
- Estudi de costos i de rendiments per tal de millorar l'eficiència a l'hora de confeccionar els pressuposts
- Tancament de l'obra, amb enquesta de satisfacció al client

A més, donant suport a la nostra promotora, també hauràs de:


- Fer estudis de mercat per a avaluar la viabilitat de projectes immobiliaris
- Interpretar la normativa urbanística per a dimensionar els projectes

Cercam una persona amb ganes d'aprendre i motivada per anar creixent dins l'empresa.

El càrrec de gestor júnior pot tenir continuïtat si l'estudiant demostra interès, podent accedir a un contracte laboral de gestor una vegada acabades les pràctiques.