Pràctiques per estudiants Pràctiques a la Universitat Oberta per a Majors (UOM) (Ref. 55822)

55822
09/09/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Educació
Control de l'assistència de l'alumnat de la UOM
Atenció a les demandes de l'alumnat de la UOM
Classificació i seguiment dels treballs lliurats per l'alumnat de la UOM
Suport a l'equip docent de la UOM
Preparació d'activitats complementàries de la UOM