Pràctiques per estudiants Soport RRHH (Ref. 55795)

55795
06/09/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Instal·lacions elèctriques
Seleccionem persona de pràctiques com a suport dins del Dpt. de RH per a formar part del Talent Program Corporatiu de Sampol i desenvolupar una carrera professional amb el nostre equip.

Es requereix poder realitzar conveni de col·laboració formativa amb centre d'estudis relacionats amb els RH com a Relacions Laborals, Dret, Sociologia, Pedagogia, Psicologia o persones que estiguin cursant Màster en RH.
Valorable bon nivell d'anglès.

Necessaris coneixements d'Ofimàtica a nivell usuari i valorables de Programes Informàtics de RH.

Busquem una persona amb capacitats de planificació i organització, treball en equip, bones habilitats comunicatives, maneig d'eines ofimàtiques, motivació per l'àmbit dels RH i ganes d'aprendre i desenvolupar-se professionalment.

Formar part d'un equip de professionals dels Recursos Humans dinàmic, multinacional i multidisciplinari en el qual desenvolupar-se professionalment. Formació vinculada a les funcions a exercir i al desenvolupament professional de la persona en l'àmbit dels RH.
Jornada laboral de dilluns a divendres (jornada adaptable en funció dels estudis).
- Nòmines: càlcul i pagament dels rebuts de salari, liquidacions, etc.
- Contractació: elaboració de contractes, comunicació als organismes oficials, etc.
- Seguretat social: altes i baixes treballadors, confecció i gestió de butlletins de cotització, resolució d'incidències, etc.
- Realització de tasques derivades de l'aplicació de les polítiques d'Administració de Personal.
- Aplicació i actualització de Convenis i normativa legal.
- Gestió de les tasques de vigilància de la salut dins de l'Empresa: Reconeixements mèdics.
- Manteniment i desenvolupament de les BBDD dels recursos humans de l'empresa.
- Preparació d'informes dins de l'àmbit de les Relacions Laborals.
- Control de presència.
- Gestió Documental.