Pràctiques per estudiants Disseny d'aplicació distribuïda per la gestió d'usuaris (Ref. 55783)

55783
01/09/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Activitats annexes al transport terrestre
Disseny d'aplicació distribuïda per a la gestió d'usuaris del serveis del SMAP
- Implementació de tècniques de verificació d'usuaris amb models client-servidor
- Implementació d'aplicatiu web per una gestió remota d'usuaris.