Pràctiques per estudiants Pràctiques Auditoria de fons Públics (Ref. 55743)

55743
10/09/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Auditoría y Consultoría
L'objectiu és dotar l'alumne dels coneixements bàsics d'Auditoria financera, en concret en l'àmbit de Fons Públics. Aquests serveis s'enfoquen a assessorar i donar suport a l'administració pública en el control de la legalitat i regularitat en la gestió dels fons i subvencions públiques i europees.