Pràctiques per estudiants Ajudant de cap d'obra en habitatges Unifamiliars (Ref. 55741)

55741
03/12/2021
Pràctiques per estudiants de grau i postgrau
Mallorca
Constructora
Gestió tràmits administratius per a lliuraments de documents en ajuntaments o altres organismes.
Ajudes a el cap d'obra en tasques pròpies de l'obra com planificació de talls, comandes de materials, replantejaments i coordinació de l'obra en general.
Ajudes a el cap d'obra en tares de facturació i capitulació.