Oferta de treball Arquitecte tècnic (Ref. 55727)

55727
20/08/2021
Oferta de treball
Illes Balears
Enginyeria industrial
- Redacció de documentació escrita
- Realització de documentació gràfica de projectes.
- Amidaments i pressupostos
- Seguiment i control d'obra